Universiteit van Vechta

Een verantwoordelijke universiteit

Aan de Universiteit van Vechta zet Evermood zich in voor eerlijke en respectvolle samenwerking.

Gut zu wissen

De universiteit van Vechta heeft bijna 5.000 studenten en heeft momenteel ongeveer 560 mensen in dienst die werkzaam zijn in technologie, administratie en wetenschap. Het ziet zichzelf als een „verantwoordelijke universiteit” en plaatst mensen centraal bij haar cursussen en activiteiten.

De startpositie

De Universiteit van Vechta ziet zichzelf als kosmopolitisch, persoonlijk en vertrouwd. Om aan deze waarden te voldoen, biedt het zijn studenten en medewerkers een breed scala aan adviesdiensten, waaronder Evermood. Het platform ondersteunt de respectieve contactpersonen in geval van conflicten tijdens studies en doctoraatsstudies en in gevallen van discriminatie. Medewerkers en studenten die hier last van hebben of die dit constateren, kunnen te allen tijde anoniem contact opnemen met het vertrouwde team van de universiteit.

In een interview vertelt het vertrouwde team over motivatie, uitdagingen en doelen op het gebied van consulting en de samenwerking met Evermood.

Welke functies bekleden jullie aan de universiteit?

Het Evermood trustteam bestaat uit verschillende gebieden van de Universiteit van Vechta. Dit omvat

  • het management van de Centrale Studentenadviesdienst en vertegenwoordiger voor studenten met een beperking of chronische ziekten
  • Studieadviseurs en medewerkers van de Career Service van de Centrale Studentenadviesdienst
  • evenals de centrale functionaris voor gelijke kansen en het management van het Centraal Instituut voor Gendergelijkheid en Diversiteit

Wat waren de belangrijkste uitdagingen die je met Evermood wilde oplossen?

Met Evermood wilden we een leemte opvullen in de adviesdiensten van de universiteit. Tot nu toe was er geen volledig anonieme adviesdienst die interactie mogelijk maakte. Bovendien zijn er op de universiteit geen directe contactpersonen voor alle conflicten tijdens studies of doctoraatsstudies en in geval van ondervonden of geconstateerde discriminatie.

Maar om toch de mogelijkheid te bieden om te communiceren — niet alleen om je persoonlijke ervaring te kunnen tonen maar ook te reflecteren — en om samen naar oplossingen te zoeken, biedt Evermood een goed begin.

We wilden ook een zeer laagdrempelige mogelijkheid bieden om je uit te spreken en in contact te komen met betrouwbare mensen. We kunnen hiervoor ook Evermood gebruiken.

Wat is je doel als betrouwbaar team op de universiteit?

We streven naar een cultuur die wordt gekenmerkt door eerlijke en respectvolle samenwerking. Samen zetten we ons in om ervoor te zorgen dat racisme, seksisme en andere vormen van discriminatie gehoord worden, maar uiteindelijk geen plaats hebben. Maar we willen ook andere vormen van conflicten die kunnen ontstaan in het kader van onderwijs, studie, wetenschappelijke kwalificaties of in samenwerking tussen alle leden van de universiteit, oplossen, voorkomen en positieve veranderingen bewerkstelligen. Zodat we een plek zijn waar we elkaar kunnen vertrouwen en van elkaar kunnen leren.

Wat wil je bereiken voor mensen op de universiteit?

Bij ons werk zijn medewerkers en vooral studenten betrokken. Daarom werken we er voortdurend aan om dichter bij deze doelen te komen, zodat iedereen op de universiteit gezien en gehoord wordt. En zodat alle mensen de verantwoordelijkheid nemen voor een respectvolle samenwerking.

„We streven naar een cultuur die wordt gekenmerkt door eerlijke en respectvolle samenwerking.”

— Dr. Tanja Meyer, functionaris voor gelijke kansen

Waarom de Universiteit van Vechta een beroep doet op Evermood

Wat maakte Evermood voor jou bijzonder aantrekkelijk als het op deze bestemmingen aankwam?

We vonden het product goed toen het op een evenement werd gepresenteerd. Het contact was ook altijd erg snel, vriendelijk en constructief, dus we hadden hier een goede samenwerking verwacht, die ook werd bevestigd. Als digitaal aanbod met tweerichtingscommunicatie vult Evermood ook een eerdere leemte in ons advies.

Wat onderscheidt ons van onze concurrenten?

We hebben geen vergelijkende cijfers omdat Evermood ons vanaf het begin heeft overtuigd.

Wat waren je grootste twijfels over de samenwerking met Evermood?

Aangezien het een extern gehost systeem is, bestaat er altijd de zorg dat u te weinig ontwerpmogelijkheden hebt. Vooral omdat we als grote openbare onderwijsinstelling misschien een andere focus hebben dan bedrijven uit de particuliere sector. Evermood geeft ons echter de mogelijkheid om onze eigen ideeën bij te dragen aan de verdere ontwikkeling en het ontwerp van het product.

Natuurlijk speelt de kwestie van gegevensbescherming ook een grote rol. Maar vooral hier konden we dankzij de transparante informatie zorgeloos aan de slag met het systeem.

Wat zijn de gewenste doelen om met Evermood samen te werken?

We willen Evermood continu ontwikkelen zodat het conflict- en verbetermanagement op onze universiteit ondersteunt met een digitaal imago.

„Samen zetten we ons in om ervoor te zorgen dat racisme, seksisme en andere vormen van discriminatie gehoord worden, maar uiteindelijk geen plaats hebben.”

— Imke Kimpel, vertegenwoordiger voor studenten met een beperking of chronische ziekten

Evermood als belangrijk onderdeel van de adviesstructuur

Hoe combineer je Evermood met jouw manier van werken?

Evermood is een onderdeel van onze adviesstructuur. In de toekomst willen we het nog meer integreren in advisering, verbetering, klachten- en conflictbeheersing voor alle universiteiten.

Welke processen of werkstappen verandert of vereenvoudigt Evermood?

Momenteel anonieme begeleiding. Hopelijk bevat dit ook een illustratie van de adviesstructuur in de toekomst.

Welke contactpunten zijn geïntegreerd in Evermood?

De Centrale Studentenadviesdienst, met inbegrip van begeleiding bij handicaps of chronische ziekten, gelijkheid met inbegrip van advies over seksuele discriminatie, intimidatie en geweld.

Wat zijn de gewenste doelen om met Evermood samen te werken?

We willen Evermood graag verder ontwikkelen. Zodat het conflict- en verbetermanagement op onze universiteit ondersteunt met een digitaal imago.

Bied jouw medewerkers de kans optimaal te presteren terwijl ze gezond en gelukkig blijven!